jb_betaboulders_comp-004.jpg
 

the Oresund bouldering competition

oct 5, 2019 - malmö Klättercentret

oct 19, 2019 - BETA BOULDERS COpenhagen

 

Two gyms

TWO countries

TWO teams

one WINNER


The Oresund Cup will see climbers battling against each other across two gyms. They will compete for themselves and for their Country Team!

Team Denmark or Team Sweden

Who is going to win?

No matter your level you can support your team with each problem your climb.

Come and join us!

TO HALLER

TO LANDE

TO HOLD

EN VINDER


Til Øresund Cup vil klatrere kæmpe imod hinanden på tværs af to klatrehaller. De vil dyste for sig selv og for deres landshold!

Team Danmark eller Team Sverige

Hvem vil vinde?

Uanset dit niveau kan du støtte dit team med hvert problem du klatrer.

Kom og vær med!


TVÅ GYM

TVÅ LÄNDER

TVÅ LAG

EN VINNARE


I Öresund Cup tävlar klättrare mot varandra på två gym. De tävlar individuellt och för landets lag!

Team Danmark eller Team Sverige

Vilka kommer vinna?

Oavsett nivå kan du bidra till ditt lag genom varje problem som du klättrar.

Kom och var med!

jb_betaboulders_comp-096.jpg

schedule

oct 5th

Malmö Klättercentret

12:00 – 18:00 Qualification (Round #1)

18:30 - 19:00 Results and Raffle

19:00 – 22:30 After Party

OCT 19th

beta boulders COpenhagen

10:00 - 17:00 Qualification (Round #2)

18:00 - 20:00 Final

20:00 - 20:30 Awards & Prizes

20:30 - 22:00 After Party

TICKETS

You can buy ticket for one of the two events or a combined ticket.

BILLETTER

Du kan købe billetter til enten en af de to begivenheder, eller en kombineret billet til begge.

BILJETTER

Du kan köpa biljett till ett av de två eventen eller en kombinerad till bägge, på plats och online.

grab yours before they sell out!


MALMö

Malmö Klättercentret

Oct 5th
100.00

Price in DKK. Buy it on site or reserve it.

To reserve tickets and enquiries, please email skane@klattercentret.se.

copenhagen

Beta Boulders

Oct 19th
100.00
Quantity:
Buy Now

malmö & CPH

Malmö Klättercentret & Beta Boulders

Oct 5th & 19th
150.00

Price in DKK.

SOLD OUT

All prices are in DKK

Point System


Individual Score

There will be 25 boulder problems at each gym, so a total of 50 problems across the two qualification rounds. Every top will be worth 100 points and every zone 30 points. Attempts will not be counted (individual).

A bonus of 20% will be added to the total individual score for climbers competing in their “away” gym. Team Denmark climbers in Malmö will get a bonus and vice versa for Team Sweden Climbers in Copenhagen.

The 6 best ranked in the male and female category will qualify for the finals hosted by Beta Boulders on October 19th.

team Score

Each climber individual score will be pooled to determine the overall TEAM score. Finalists will earn points for their team based on their rank. At the end of the final on October 19th the winning team will be crowned.

Every problem you climb will support your TEAM - come and join us!

point system


INDIVIDUEL SCORE

Der vil være 25 boulder problemer i begge kvalifikationsrunder, altså 50 problemer i alt. Hver top er 100 point værd, mens en zone giver 30 point. Forsøg tælles ikke (individuelt).

En bonus på 20% gives til deltagere på "udebane". Team Danmarks klatrere i malmø vil få en bonus, og vice versa for Team Sverige klatrere i København.

De 6 bedste kvinder og herre går i finalen i Beta Boulder den 19. Oktober.

TEAM SCORE

Alles individuelle point vil bidrage til holdets samlede score. Finalisterne har chancen for at vinde endnu flere point til sit hold. Ved finalens slutning den 19. oktober vil det vindende hold blive kronet. 

Hvert problem du klatrer støtter dit TEAM –

Kom og vær med!


point system


INDIVIDUEL SCORE

Det kommer att finnas 25 boulderproblem per gym, sammantaget 50 uppdelat på de två kvalrundorna. Varje topp kommer att vara värt 100 poäng och varje zon 30 poäng. Antal försök kommer inte att räknas (individuellt).


En bonus på 20 % kommer att läggas till för de som deltar på sitt "bortagym", Team Danmark for bonus för alla sina toppar i Malmö och vice versa.

De 6 högst rankade damer och herrar går till finalen som hålls på Beta Boulders den 19 oktober.

TEAM SCORE

Varje klättrares individuella resultat kommer att räknas ihop med de andra från samma lag för att få ut en lagvinst. Finalisterna kommer dessutom ha chansen att att bidra ytterligare till sitt lag. Efter finalen den 19 oktober, kommer ett vinnande lag krönas.


Varje problem du klättrar kommer att bidra till ditt lag – kom med och kämpa!

FAQ

 

+ Is this competition reserved for top climbers?

NO! The competition is open to everyone and there will be problems for all levels. In addition every problem you climb will help your Team to get more points. Come to support your Team!


+ Do Membership / Multi-pass apply?

No, due to the nature of the event partecipants will need to buy a ticket to attend. Ticket can be purchased online or at the partecipating gyms.


+ Will you sell tickets also in the gym?

Yes, you can buy tickets at at Beta Boulders for Oct 19th qualification/final and the combined ticket or Malmö Klättercentret for the Oct 5th qualification and the combined ticket.


+ When/how will I receive my scorecard?

On the day of the competition you will be given a paper scorecard.


+ Is it possible to come to watch the event in Malmö?

Yes, if you are visiting only to watch the competition and not climbing/training you may enter for free. If it gets crowded only competitors will be allowed in the competition room. Visitors may stay in the bar and restaurant. We will try to put up a video link of the competition in the bar.


+ Is it possible to come to watch the event in Copenhagen?

Yes, visitors will have free access. For safety reasons visitors will need to stay away from the climbing areas (mats) and we might restrict access if there are too many people inside the gym. During the finals visitors are more than welcome to come and cheer their favourites!


+ How can I win the prizes?

There will be prizes for the winners and lot of other prizes will be given out in a raffle.


+ Are there climbing problems for children?

The competition is aimed at adults and children might struggle to reach some of the holds. There will not be specific children problem at this event.


+ Can I bring food & alcohol?

We will sell alcohol and snacks at both events. Alcohol bought outside cannot be on the premises. You cannot bring food to the event on Oct 5th in Malmo since there is a restaurant on site. You can bring your own food to the final on Oct 19th in Copenhagen but you need to dispose of your own waste.


 


+ Er konkurrencen forbeholdt de bedste klatrere?

NEJ! konkurrencen er åben for alle, og der vil være problemer på alle niveauer. Derudover vil hvert problem du klatrer støtte dit hold med flere point. Kom og støt dit hold!


+ Gælder medlemsskab / klippekort?

Nej. Grundet dette events opbygning vil medlemmer skulle købe en billet for at deltage. Billetter kan købes online eller ved receptionen i de deltagende klatrehaller.


+ Vil i også sælge billetter i hallen?

Ja, du kan købe billetter hos Beta Boulders til kvalifikationen og finalen der afholdes den 19. oktober, samt den kombinerede billet, eller i Klättercentret Malmö, hvor du kan købe billetter til kvalifikationen den 5. oktober, samt den kombinerede billet.


+ Hvornår/hvordan vil jeg modtage mit pointkort

På konkurrencedagen vil du modtage et scorekort i papir.


+ Er det muligt at se eventet i Malmø?

Ja, hvis du kun besøger for at se konkurrencen og ikke klatrer/træner får du gratis adgang. I tilfælde af at der bliver for mange mennesker vil det kun være deltagere der får adgang i konkurrence-rummet. Besøgende er velkomne til at slappe af i baren. Vi vil forsøge at at live streame video af konkurrencen i baren.


+ Er det muligt at komme og se eventet i København

Ja, besøgende får fri adgang. Af sikkerhedsmæssige grunde vil besøgende skulle sig fra klatrings arealet (måtterne), og vi bliver eventuelt nødt til at begrænse adgangen i tilfælde af for mange mennesker i hallen. Under finalen er gæster mere end velkomne til at komme og heppe på deres favoritter!


+ Hvordan kan jeg vinde præmierne?

Der vil være præmier til vinderne, og der vil blive uddelt en masse andre præmier i en lodtrækning.


+ Er der klatrings problemer for børn?

Konkurrencen er rettet mod voksne, og børn vil muligvis have svært ved at nå mellem grebene. Der vil ikke være specifikke børneproblemer til dette event.


+ Må jeg medbringe egen mad og alkohol?

Under konkurrencen sælges der snacks samt alkohol på begge lokationer. Alkohol købt uden for området må ikke medbringes. Til eventet i Mamlö, Oktober d. 5, er der en restaurant i hallen, og der må derfor ikke medbringes egen mad. Til finale eventet i Beta Boulders i København, oktober d. 19, er det muligt at medbringe egen mad, så længe man selv tager hånd om affaldet.


 

+ Är denna tävling endast till för de bästa klättrarna?

NEJ! Tävlingen är öppen för alla och det kommer finnas problem på alla nivåer. Alla problem som du klättrar kommer alltså räknas i ditt lags slutresultat. Kom och stötta ditt lag!


+ Gäller medlemskap / klippkort?

Nej, deltagarna köper en biljett för att vara med på eventet. Biljett kan köpas online och på vardera gym.


+ Kommer biljetter att finnas till försäljning på gymmen?

Ja, biljetter kan köpas på Klättercentret Malmö för kvalomgång den 5:e oktober och kombinerad biljett eller på Beta Boulders för 19 oktober och kombinerad biljett.


+ När/Hur mottar jag mitt scorecard?

På tävlingsdagen kommer du att få ett fysiskt scorecard.


+ Är det möjligt att komma och titta på tävlingen i Malmö?

Ja, om du besöker Klättercentret för att titta på tävlingen men inte själv delta så är entrén gratis. Om det blir trångt med folk så kommer vi endast att tillåta tävlande i tävlingshallen. Besökare är välkomna att stanna i restaurangen och vår bar. Vi kommer att försöka sätta upp en videolänk från tävlingen till baren.


Är det möjligt att komma och titta på tävlingen i Köpenhamn?

Ja, besökare har fri tillgång. Av säkerhetsskäl ber vi besökare att hålla sig ifrån klätterområdet (mattorna) och vi kanske kommer att begränsa tillgången om det är mycket folk i hallen. Under finalen så är besökare välkomna att titta och heja på sina favoriter!


+ Hur vinner jag priser?

Det kommer att finnas priser till vinnarna och många andra priser kommer att lottas ut!


+ Kommer det att finnas barnvänliga problem?

Tävlingen riktar sig till vuxna så för barn kan det ibland bli svårt att nå mellan greppen. Vi kommer inte att bygga problem specifikt till barn.


+ Får jag ta med mat och alkohol?

Vi kommer att sälja snacks och alkohol på båda eventen. Medtagen alkohol får ej tas med in till hallen. Det är inte möjligt att ta med egen mat till eventet i Malmö då det finns en restaurang i lokalen. Det är möjligt att ta med egen mat till finaleventet i Köpenhamn den 19 oktober, men du måste själv ta hand om skräpet.


 

Sponsors & Prizes 

 

There will be prizes for the winners and lot of other prizes will be given out in a raffle.

There will be prizes for the winners and lot of other prizes will be given out in a raffle.

There will be prizes for the winners and lot of other prizes will be given out in a raffle.

Malmö.jpg

klättercentret malmö

Kopparbergsgatan 8, 214 44 Malmö, Sweden


how to get there

TRAIN: 15/20 min walking from Triangeln Station. Pro tip: Get a Duo-ticket! 

CAR: Drive to Kopparbergsgatan 8, you will find us inside the gates. Parking is 12 sek/h and can be paid for through EasyPark, Parkster and other options. You may park on the street outside the gates where parking is 10 sek/h on the weekends, but please empty the car.  

 
beta_boulders_013.jpg

beta boulders

Kastanie Allé 8, 2720 Vanløse, Denmark


how to get there

TRAIN and METRO: 7 min walking from Vanløse and Flintholm. The metro line is direct from the airport.

CAR: Free Parking available on site for a maximum of 40 cars. You may park on the street outside the gates where parking is free during weekends from Saturday at 17:00. At other times, there is a 3-hour parking restriction.